Osona siatkowa S1
t4_main


CHARAKTERYSTYKA

Siatkowe osony twarzy typu S1, przeznaczone s do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami cia staych o podwyszonej energii powstajcymi przy rcznej i maszynowej obrbce drewna, tworzyw sztucznych.
Siatkowe ochrony oczu i twarzy nie chroni przed rozpryskami cieczy (w tym stopionych metali), goracymi ciaami staymi i prdem elektrycznym oraz promieniowaniem nadfioletowym i podczerwonym.
Wyrb spenia wymagania normy EN 1731:2006 (certyfikowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 - jednostka notyfikowana 1437) i posiada oznaczenie CE.

Dane techniczne:

- wysoko siatki ochronnej - 190 mm,
- szeroko siatki ochronnej - 300 mm,
- materia siatki - stal nierdzewna malowana (kolor czarny),
- materia ramki - polipropylen.


Galeria produktu: