Zacisk odgany AL-Cu

Zacisk odgany AL-Cu
z1_main

Zacisk odgany AL-Cu
Zaciski odgane rubowe, uchwyty ptlicowe, zaciski przebijajce izolacj przeznaczone s do wykonawstwa napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego i niskiego napicia - SWW 1131. Osprzt dla elektroenergetycznych linii z przewodami izolowanymi jest polskiej konstrukcji i przeszed z wynikiem pozytywnym wszelkie wymagane badania prowadzone przez wyspecjalizowane laboratoria: ENERGOPOMIAR oraz INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.

Galeria produktu: