Zacisk odgałęźny AL-Cu

Zacisk odgałęźny AL-Cu
z1_main

Zacisk odgałęźny AL-Cu
Zaciski odgałęźne śrubowe, uchwyty pętlicowe, zaciski przebijające izolację przeznaczone są do wykonawstwa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia - SWW 1131. Osprzęt dla elektroenergetycznych linii z przewodami izolowanymi jest polskiej konstrukcji i przeszedł z wynikiem pozytywnym wszelkie wymagane badania prowadzone przez wyspecjalizowane laboratoria: ENERGOPOMIAR oraz INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.

Galeria produktu: