Zacisk odgałęźny

Zacisk odgałęźny
z2_main

Zaciski odgałęźne śrubowe, uchwyty pętlicowe, zaciski przebijające izolację przeznaczone są do wykonawstwa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia - SWW 1131. Osprzęt dla elektroenergetycznych linii z przewodami izolowanymi jest polskiej konstrukcji i przeszedł z wynikiem pozytywnym wszelkie wymagane badania prowadzone przez wyspecjalizowane laboratoria: ENERGOPOMIAR oraz INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.

zacisk odgałęźny:
- BSN ZO 4-25
- BSN ZO 6-35
- BSN ZO 10-50
- BSN ZO 16-95
- BSN ZO 16-150

Galeria produktu: