Zacisk odgany

Zacisk odgany
z2_main

Zaciski odgane rubowe, uchwyty ptlicowe, zaciski przebijajce izolacj przeznaczone s do wykonawstwa napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego i niskiego napicia - SWW 1131. Osprzt dla elektroenergetycznych linii z przewodami izolowanymi jest polskiej konstrukcji i przeszed z wynikiem pozytywnym wszelkie wymagane badania prowadzone przez wyspecjalizowane laboratoria: ENERGOPOMIAR oraz INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.

zacisk odgany:
- BSN ZO 4-25
- BSN ZO 6-35
- BSN ZO 10-50
- BSN ZO 16-95
- BSN ZO 16-150

Galeria produktu: