Uchwyt pętlicowy

Uchwyt pętlicowy
z3_main

Zaciski odgałęźne śrubowe, uchwyty pętlicowe, zaciski przebijające izolację przeznaczone są do wykonawstwa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia - SWW 1131. Osprzęt dla elektroenergetycznych linii z przewodami izolowanymi jest polskiej konstrukcji i przeszedł z wynikiem pozytywnym wszelkie wymagane badania prowadzone przez wyspecjalizowane laboratoria: ENERGOPOMIAR oraz INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI.Zacisk 

zacisk pętlicowy:
- BSN UP/A 10-16
- BSN UP/A 25-35
- BSN UP/A 50-70

Galeria produktu: